...

7. Przybliżenie liczby 10 ^ (- 0, 8) jest równe 0,158489. Przybliżeniem dziesiętnym liczby dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku jest liczba: B. 3,170 C. 15,849 10 ^ (0, 2) z A. 0,015 D. 1,585

7. Przybliżenie liczby 10 ^ (- 0, 8) jest równe 0,158489. Przybliżeniem dziesiętnym liczby dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku jest liczba: B. 3,170 C. 15,849 10 ^ (0, 2) z A. 0,015 D. 1,585 

Zobacz!