8.102. Sprawdź, czy podana obok wielomianu W W(x) liczba c jest jego pierwiastkiem: a) w(x)=x^ 3 -6x^ 2 +12x-7, b) w(x) = 5x ^ 3 – 2x ^ 2 – 6x – 20 , c) w(x) = 6x ^ 4 – 3x ^ 2 + 5x + 3 , d) w(x) = x ^ 4 + 7x ^ 3 + 16x ^ 2 – 24; c = 1; c = 2; c = – 1 , . c = – 2

8.102. Sprawdź, czy podana obok wielomianu W W(x) liczba c jest jego pierwiastkiem: a) w(x)=x^ 3 -6x^ 2 +12x-7, b) w(x) = 5x ^ 3 – 2x ^ 2 – 6x – 20 , c) w(x) = 6x ^ 4 – 3x ^ 2 + 5x + 3 , d) w(x) = x ^ 4 + 7x ^ 3 + 16x ^ 2 – 24; c = 1; c = 2; c = – 1 , . c = – 2