...

8.103. Wielomian W(x) jest podzielny przez wielomian P(x), a ilorazem z dzielenia wielomianu W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x). Wyznacz wielomian Q(x), jeśli: a) w(x)=x-2x+2x²-2x+1, P(x)-(x²-2x+1) b) w(x) = x-x+2x-x³-x²+2x-2, P(x)=(x*+x²-2)

8.103. Wielomian W(x) jest podzielny przez wielomian P(x), a ilorazem z dzielenia wielomianu W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x). Wyznacz wielomian Q(x), jeśli: a) w(x)=x-2x+2x²-2x+1,

P(x)-(x²-2x+1) b) w(x) = x-x+2x-x³-x²+2x-2, P(x)=(x*+x²-2)

Zobacz!