...

8.12. W trójkącie prostokątnym naprzeciw kąta ostrego długości a. Oblicz długość pozostałych boków trójkąta. a) c) q = 40 cm , sin alpha = 0.8 a = 3 cm, cos alpha = 8/17 b) a= 5 cm, sin a = (sqrt(3))/2 d) a= sqrt 6 cm. , cos a = 0, 5 prostokącie przekątna ma długość d i tworzy z jednym z boków

8.12. W trójkącie prostokątnym naprzeciw kąta ostrego długości a. Oblicz długość pozostałych boków trójkąta. a) c) q = 40 cm , sin alpha = 0.8 a = 3 cm, cos alpha = 8/17 b) a= 5 cm, sin a = (sqrt(3))/2 d) a= sqrt 6 cm. , cos a = 0, 5 prostokącie przekątna ma długość d i tworzy z jednym z boków

Zobacz!