...

8.14. W równoległoboku ABCD wysokości mają długość 4 cm i 5 cm, a kąt rozwarty ma 115 degrees . Oblicz obwód tego równoległoboku z dokładnością do 0,1 cm.

8.14. W równoległoboku ABCD wysokości mają długość 4 cm i 5 cm, a kąt rozwarty ma 115 degrees . Oblicz obwód tego równoległoboku z dokładnością do 0,1 cm. 

Zobacz!