8.158. Wykaż, że istnieją trzy wartości parametru a, dla których reszta z dzielenia wielomianu W(x) = x ^ 3 + x ^ 2 + (a ^ 3 – a ^ 2) * x + 6a przez dwumian (x + 3) jest równa -12.

8.158. Wykaż, że istnieją trzy wartości parametru a, dla których reszta z dzielenia wielomianu W(x) = x ^ 3 + x ^ 2 + (a ^ 3 – a ^ 2) * x + 6a przez dwumian (x + 3) jest równa -12.