8.165. Z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach 0, 5m * 0, 4 m ciąć we wszystkich rogach jednakowe kwadraty tak, żeby po zgięciu odpowiednich krawędzi otrzymać otwarty, prostopadłościenny pojemnik. Jakiej wymiary powinny mieć wycięte kwadraty, aby objętość pojemnika była równa 6 litrów? należy wy Krawędzie jednego akwarium wierzchołka przy podstawie mają długość 3 m, 5 m, 2 wychodzące z drugiego akwarium są odpowiednio dłuższe o stały odcinek od krawędzi pierwszego akwarium. Wyznacz wymiary większego akwarium wiedząc, że jego o 110m ^ 3 większa od pojemności pierwszego akwarium.

 8.165. Z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach 0, 5m * 0, 4 m ciąć we wszystkich rogach jednakowe kwadraty tak, żeby po zgięciu odpowiednich krawędzi otrzymać otwarty, prostopadłościenny pojemnik. Jakiej wymiary powinny mieć wycięte kwadraty, aby objętość pojemnika była równa 6 litrów? należy wy Krawędzie jednego akwarium wierzchołka przy podstawie mają długość 3 m, 5 m, 2 wychodzące z drugiego akwarium są odpowiednio dłuższe o stały odcinek od krawędzi pierwszego akwarium. Wyznacz wymiary większego akwarium wiedząc, że jego o 110m ^ 3 większa od pojemności pierwszego akwarium.