8.167. lloczyn trzech kolejnych liczb parzystych jest równy 192. Jakie to lice?

8.167. lloczyn trzech kolejnych liczb parzystych jest równy 192. Jakie to lice?