8.21. Dany jest wielomian i uporządkuj go malejąco, jeśli: a) F(x) = 4 * W(x) d) F(x) = (x – 1) * W(x) b) e) W(x) = – 3x ^ 3 + 4x ^ 2 + 2x – 1 Wyznacz wielomian F(x) = – 0, 5 * W(x); F(x) = (x ^ 2 + 3x) * W(x) c) f(x) = x ^ 2 * W(x); F(x) f) f(x) = (2x ^ 2 – 3) * W(x) .

8.21. Dany jest wielomian i uporządkuj go malejąco, jeśli: a) F(x) = 4 * W(x) d) F(x) = (x – 1) * W(x) b) e) W(x) = – 3x ^ 3 + 4x ^ 2 + 2x – 1 Wyznacz wielomian F(x) = – 0, 5 * W(x); F(x) = (x ^ 2 + 3x) * W(x) c) f(x) = x ^ 2 * W(x); F(x) f) f(x) = (2x ^ 2 – 3) * W(x) .