...

8.277. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomia- nowej y = w(x), której jedynym miejscem zerowym jest liczba -2. Do wykresu tej funk- cji należą punkty: A(-3, 27), B(1, 27) oraz (0, 24). Wiedząc, że st w(x) = 4, napisz wzór funkcji w postaci uporządkowanej. 36 32 A(3.27) 40 28 24 -20 16 12 8 -5-4-3-2-1 wa

8.277. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomia- nowej y = w(x), której jedynym miejscem zerowym jest liczba -2. Do wykresu tej funk- cji należą punkty: A(-3, 27), B(1, 27) oraz (0, 24). Wiedząc, że st w(x) = 4, napisz wzór funkcji w postaci uporządkowanej. 36 32 A(3.27) 40 28 24 -20 16 12 8 -5-4-3-2-1 wa

Zobacz!