...

8.278. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomianowej y= w(x), do którego należą punkty (2,-4) (0, 0). Funkcja ta jest parzysta, a jednym z jej miejsc zerowych jest liczba 2√2. Uzupełnij jej wykres dla x < 0. Wiedząc, że st. W(x) = 4: a) napisz wzór tej funkcji w postaci uporządko- wanej, -3-2-1 234 b) rozwiąż równanie W(x) = -3. 8. Wielomiany 259

8.278. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomianowej y= w(x), do którego należą punkty (2,-4) (0, 0). Funkcja ta jest parzysta, a jednym z jej miejsc zerowych jest liczba 2√2. Uzupełnij jej wykres dla x < 0. Wiedząc, że st. W(x) = 4: a) napisz wzór tej funkcji w postaci uporządko- wanej, -3-2-1 234 b) rozwiąż równanie W(x) = -3. 8. Wielomiany 259

Zobacz!