8.28. Określ stopień wielomianu W(x) oraz podaj wyraz wolny i współczy tego wielomianu przy najwyższej potędze zmiennej x – bez wykonywania dzi w(x)=(4x^ 2 -1)(3x^ 3 +2)(x^ 5 -4 a) w(x) = (- 3x ^ 4 + 1) * (2x ^ 3 – 5) ^ 3 c) w(x) = (3x + 1) ^ 2 * (2x ^ 4 – 5) b) d) W(x) = – 2x ^ 6 * (x ^ 3 + 1) ^ 4 * (2 – 3x) ^ 2

8.28. Określ stopień wielomianu W(x) oraz podaj wyraz wolny i współczy tego wielomianu przy najwyższej potędze zmiennej x – bez wykonywania dzi w(x)=(4x^ 2 -1)(3x^ 3 +2)(x^ 5 -4 a) w(x) = (- 3x ^ 4 + 1) * (2x ^ 3 – 5) ^ 3 c) w(x) = (3x + 1) ^ 2 * (2x ^ 4 – 5) b) d) W(x) = – 2x ^ 6 * (x ^ 3 + 1) ^ 4 * (2 – 3x) ^ 2