...

8.282. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomianowej y= w(x), do którego należą punkty A(4, 19), B(1-8) oraz C(-1,-16). Funkcja ma jedno miejsce zerowe, równe 3 oraz st. W(x) = 3. a) Napisz wzór tej funkcji. Db) Wykaz, że przekształcając ten wykres przez symetrię środkową względem po- czątku układu współrzędnych, otrzymamy wykres funkcji G(x) = x² + 3x² + 3x + 9.. 8(1-8) -14- -16-46- Nierówności wielomianowe

8.282. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomianowej y= w(x), do którego należą punkty A(4, 19), B(1-8) oraz C(-1,-16). Funkcja ma jedno miejsce zerowe, równe 3 oraz st. W(x) = 3. a) Napisz wzór tej funkcji. Db) Wykaz, że przekształcając ten wykres przez symetrię środkową względem po- czątku układu współrzędnych, otrzymamy wykres funkcji G(x) = x² + 3x² + 3x + 9.. 8(1-8) -14- -16-46- Nierówności wielomianowe

Zobacz!