...

8.281. Na rysunku obok przedstawiony jest frag ment wykresu funkcji wielomianowej y = w(x), gdzie st. W(x) = 4. Funkcja W ma dwa miejsca zerowe: 0 i 2, a dla argumentu -2 przyjmuje wartość -16. a) Napisz wzór tej funkcji w postaci uporządkowanej. b) Wyznacz wzór funkcji G, której wykres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji W o wektor -1,9]. Zapisz ten wzór w postaci iloczynowej. -2 AX 13 4 260 Matematyka Zbiór zadan Klasa 2. Zakres rozszerzony A(4, 19) -6 -10,

8.281. Na rysunku obok przedstawiony jest frag ment wykresu funkcji wielomianowej y = w(x), gdzie st. W(x) = 4. Funkcja W ma dwa miejsca zerowe: 0 i 2, a dla argumentu -2 przyjmuje wartość -16. a) Napisz wzór tej funkcji w postaci uporządkowanej. b) Wyznacz wzór funkcji G, której wykres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji W o wektor -1,9]. Zapisz ten wzór w postaci iloczynowej. -2 AX 13 4 260 Matematyka Zbiór zadan Klasa 2. Zakres rozszerzony A(4, 19) -6 -10,

Zobacz!