8.31. W trójkącie dwa boki mają długość a i b, a Oblicz pole tego trójkąta. a) a = 8 cm, b = 7 cm , y = 60 degrees ° b)

8.31. W trójkącie dwa boki mają długość a i b, a Oblicz pole tego trójkąta. a) a = 8 cm, b = 7 cm , y = 60 degrees ° b)