...

8.34. W trójkącie ABC kąty a iẞ są ostre. Wyznacz miary kątów tego trójkąta, jeśli a) sina: i ctgẞ=1 √2 √3 c) cosa i ctgß: 2 3 b) sina = 2 d) tga 1 i sinẞ= √2 a)

8.34. W trójkącie ABC kąty a iẞ są ostre. Wyznacz miary kątów tego trójkąta, jeśli a) sina: i ctgẞ=1 √2 √3 c) cosa i ctgß: 2 3 b) sina = 2 d) tga 1 i sinẞ= √2 a)

Zobacz!