...

8.35. Kąty a iẞ w trójkącie na rysunku poniżej są ostre. Wyznacz ich miary, korzy stając z odpowiednich funkcji trygonometrycznych kątów ostrych. b) 百 2√3 √2 Trygonometria kąta ostrego 229 ΤΣ d) √27

8.35. Kąty a iẞ w trójkącie na rysunku poniżej są ostre. Wyznacz ich miary, korzy stając z odpowiednich funkcji trygonometrycznych kątów ostrych. b) 百 2√3 √2 Trygonometria kąta ostrego 229 ΤΣ d) √27

Zobacz!