8.35. Wyznacz współczynniki bic tak, aby lomianem zerowym, jeśli: a) W(x) = – 3x + 5; W(x) = 2x – 3 b) wielomian w(x) * F * (x) – H(x) byt wie F(x)=x^ 2 +bx+c,; H(x) = – 3x ^ 3 – x ^ 2 – 2x + 20; F(x) = x ^ 2 + bx + c; H(x) = 2x ^ 3 + 7x ^ 2 – 13x – 3 Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na a ^ n – b ^ n

8.35. Wyznacz współczynniki bic tak, aby lomianem zerowym, jeśli: a) W(x) = – 3x + 5; W(x) = 2x – 3 b) wielomian w(x) * F * (x) – H(x) byt wie F(x)=x^ 2 +bx+c,; H(x) = – 3x ^ 3 – x ^ 2 – 2x + 20; F(x) = x ^ 2 + bx + c; H(x) = 2x ^ 3 + 7x ^ 2 – 13x – 3 Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na a ^ n – b ^ n