8.38. Zapisz za pomocą sumy algebraicznej wyrażenie: a) ( (x + a)(x ^ 2 – ax + a ^ 2) c) (y + 4)(16 – 4y + y ^ 2) e) (25 + 5x + x ^ 2)(x – 5)

8.38. Zapisz za pomocą sumy algebraicznej wyrażenie: a) ( (x + a)(x ^ 2 – ax + a ^ 2) c) (y + 4)(16 – 4y + y ^ 2) e) (25 + 5x + x ^ 2)(x – 5)