8.57. Wykaż, że liczba (26 – 15sqrt(3)) * (2 + sqrt(3)) ^ 3 jest liczbą naturalną. D

8.57. Wykaż, że liczba (26 – 15sqrt(3)) * (2 + sqrt(3)) ^ 3 jest liczbą naturalną. D