8.59. że liczba sqrt(sqrt(2) – 1) * root(4, 3 + 2sqrt(2)) jest liczbą naturalną. Wykaż, że liczba 209 ^ 21 – 45 ^ 21 jest podzielna przez 164. D

8.59. że liczba sqrt(sqrt(2) – 1) * root(4, 3 + 2sqrt(2)) jest liczbą naturalną. Wykaż, że liczba 209 ^ 21 – 45 ^ 21 jest podzielna przez 164. D