8.61. Wykaż, że liczba 26 ^ 24 – 15 ^ 24 jest podzielna przez 41. sześcian

8.61. Wykaż, że liczba 26 ^ 24 – 15 ^ 24 jest podzielna przez 41. sześcian