8.64. Wykaż, że liczba 7

8.64. Wykaż, że liczba 7