8.86. Wielomian wielomianu W(x); w(x) = (x ^ 3 + 216)(3x + 5) jest podzielny przez wielomian a ilorazem z dzielenia W(x) przez w(x) = (2x – 3) ^ 2 * (3x + 1) ^ 2 a ilorazem z dzielenia W(x); p(x) jest wielomian przez P P(x) jest wielomian jest podzielny przez wielomian P(x) jest wielomian W(x); P(x) przez a) w(x) = x ^ 6 – 2x ^ 4 + 2x ^ 3 – 2x + 1 , w(x) = x ^ 6 – x ^ 5 + 2x ^ 4 – x ^ 3 – x ^ 2 + 2x – 2 b) W a(x); a(x) a ilorazem z dzielenia Q(x). Wyznacz wielomian Q(x) jeśli: P(x) = (x ^ 3 – 2x + 1); P(x) = (x ^ 4 + x ^ 2 – 2) Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera

 8.86. Wielomian wielomianu W(x); w(x) = (x ^ 3 + 216)(3x + 5) jest podzielny przez wielomian a ilorazem z dzielenia W(x) przez w(x) = (2x – 3) ^ 2 * (3x + 1) ^ 2 a ilorazem z dzielenia W(x); p(x) jest wielomian przez P P(x) jest wielomian jest podzielny przez wielomian P(x) jest wielomian W(x); P(x) przez a) w(x) = x ^ 6 – 2x ^ 4 + 2x ^ 3 – 2x + 1 , w(x) = x ^ 6 – x ^ 5 + 2x ^ 4 – x ^ 3 – x ^ 2 + 2x – 2 b) W a(x); a(x) a ilorazem z dzielenia Q(x). Wyznacz wielomian Q(x) jeśli: P(x) = (x ^ 3 – 2x + 1); P(x) = (x ^ 4 + x ^ 2 – 2) Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera