8.9. Zbuduj taki kąta, alpha in(0^ ,90^ ) , dla którego: a) sin alpha = 3/5

8.9. Zbuduj taki kąta, alpha in(0^ ,90^ ) , dla którego: a) sin alpha = 3/5