9. Rozwiązaniem równania j ^ 2 * x + 4 = 0 jest liczba (- 1) wtedy i tylko wtedy, gdy: A. a = – 4 B. a = 2

9. Rozwiązaniem równania j ^ 2 * x + 4 = 0 jest liczba (- 1) wtedy i tylko wtedy, gdy: A. a = – 4 B. a = 2