...

Ciąg (an) jest określony wzorem an=34n2−24n+90 dla n≥1. Najmniejszy wyraz ciągu (an) jest równy:

Ciąg (an)(an) jest określony wzorem an=34n2−24n+90an=34n2−24n+90 dla n≥1n≥1. Najmniejszy wyraz ciągu (an)(an) jest równy:

Zobacz!

Dodaj komentarz