Cztery liczby: 2,3,a,8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5,3,6,8,2. Zatem

Cztery liczby: 2,3,a,8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5,3,6,8,2. Zatem A.a=7 B.a=6 C.a=5 D.a=4

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz