Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R, takie, że |AP||PB|=|CR||RD|=32 (zobacz rysunek).Pole czworokąta APCR jest równe

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R, takie, że |AP||PB|=|CR||RD|=32 (zobacz rysunek).Pole czworokąta APCR jest równe A.36 B.40 C.54 D.60

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz