Dana jest funkcja f(x)=−3×2+bx+c dla x∈R. Prosta o równaniu x=2 jest osią symetrii paraboli będącej jej wykresem, a zbiorem wartości funkcji f jest przedział (−∞;21⟩. Wyznacz współczynniki b i c.

Dana jest funkcja f(x)=−3×2+bx+cf(x)=−3×2+bx+c dla x∈Rx∈R. Prosta o równaniu x=2x=2 jest osią symetrii paraboli będącej jej wykresem, a zbiorem wartości funkcji ff jest przedział (−∞;21⟩(−∞;21⟩. Wyznacz współczynniki bb i cc.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz