Dane są wielomiany P(x)=−2×3+3×2−1, Q(x)=2×2−x−1 oraz W(x)=ax+b. Wyznacz współczynniki a i b, tak aby wielomian P(x) był równy iloczynowi W(x)⋅Q(x).

Dane są wielomiany P(x)=−2×3+3×2−1P(x)=−2×3+3×2−1, Q(x)=2×2−x−1Q(x)=2×2−x−1 oraz W(x)=ax+bW(x)=ax+b. Wyznacz współczynniki aa i bb, tak aby wielomian P(x)P(x) był równy iloczynowi W(x)⋅Q(x)W(x)⋅Q(x).

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz