...

Dany jest skończony, pięciowyrazowy ciąg (4a−5;a;b;b+2;9). Trzy pierwsze wyrazy tego ciągu są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, a trzy ostatnie są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Oblicz a i b.

Dany jest skończony, pięciowyrazowy ciąg (4a−5;a;b;b+2;9)(4a−5;a;b;b+2;9). Trzy pierwsze wyrazy tego ciągu są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, a trzy ostatnie są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Oblicz aa i bb.

Zobacz!

Dodaj komentarz