...

Dany jest trójkąt ABC, w którym A=(−9,8). Bok BC tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=−2x+38. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka B ma równanie 3x+2y−61=0. Wyznacz współrzędne wierzchołków B i C oraz napisz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta poprowadzoną z wierzchołka C.

 Dany jest trójkąt ABCABC, w którym A=(−9,8)A=(−9,8). Bok BCBC tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=−2x+38y=−2x+38. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka BB ma równanie 3x+2y−61=03x+2y−61=0. Wyznacz współrzędne wierzchołków BB i CC oraz napisz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta poprowadzoną z wierzchołka CC.

Zobacz!

Dodaj komentarz