Funkcja f jest określona wzorem f(x)=2x−bx−9 dla x≠9, a f(14)=5. Oblicz współczynnik b.

Funkcja ff jest określona wzorem f(x)=2x−bx−9f(x)=2x−bx−9 dla x≠9x≠9, a f(14)=5f(14)=5. Oblicz współczynnik bb.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz