Funkcja f jest określona wzorem f(x)=3x−4 dla każdej liczby z przedziału ⟨−2,2⟩. Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział: A) ⟨−10;2⟩B) (−10;2⟩C) ⟨2;10⟩D) (2;10⟩

 Funkcja ff jest określona wzorem f(x)=3x−4f(x)=3x−4 dla każdej liczby z przedziału ⟨−2,2⟩⟨−2,2⟩. Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział:A) ⟨−10;2⟩⟨−10;2⟩B) (−10;2⟩(−10;2⟩C) ⟨2;10⟩⟨2;10⟩D) (2;10⟩

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz