...

Funkcja f każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 3. Zbiór wartości tej funkcji to:

Funkcja ff każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 33. Zbiór wartości tej funkcji to:

Zobacz!

Dodaj komentarz