Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe A.82(3–√2+3) B.826–√3 C.82⋅3–√ D.823(3–√2+3)

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe A.82(3–√2+3) B.826–√3 C.82⋅3–√ D.823(3–√2+3)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz