Liczba a jest o 20% mniejsza od liczby b. Jaki procent liczby a stanowi liczba b? A. 20% B. 80% C. 120% D. 125%

Liczba a jest o 20% mniejsza od liczby b. Jaki procent liczby a stanowi liczba b? A. 20% B. 80% C. 120% D. 125%

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz