Marek obserwował zwycięski skok Kamila Stocha i oszacował jego długość na 138 m. Oficjalny wynik zawodnika to 132,5 m. Jaki błąd względny popełnił Marek (w zaokrągleniu do części tysięcznych)? A. 0,040 B. 0,042 C. 0,960 D. 5,500

Marek obserwował zwycięski skok Kamila Stocha i oszacował jego długość na 138 m. Oficjalny wynik
zawodnika to 132,5 m. Jaki błąd względny popełnił Marek (w zaokrągleniu do części tysięcznych)?
A. 0,040 B. 0,042 C. 0,960 D. 5,500

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz