...

Matura czerwiec 2016 zadanie 13 Dany jest trapez ABCD, w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC, |AD|=|DC| oraz |∢ABC|=50° (zobacz rysunek). Stąd wynika, że:

Dany jest trapez ABCD, w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC, |AD|=|DC| oraz |∢ABC|=50° (zobacz rysunek).
Stąd wynika, że:

Zobacz!

Dodaj komentarz