Matura czerwiec 2016 zadanie 28 Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x4+y4+x2+y2≥2(x3+y3).

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x4+y4+x2+y2≥2(x3+y3).

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz