Matura operon 2016 zadanie 17 Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony dla n≥1 i taki, że a1+a2+a3=18. Wtedy:

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony dla n≥1 i taki, że a1+a2+a3=18. Wtedy:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz