Na prostej o równaniu y=ax+b leżą punkty K=(1,0) i L=(0,1). Wynika stąd, że: A) a=−1 i b=1B) a=1 i b=−1

Na prostej o równaniu y=ax+by=ax+b leżą punkty K=(1,0)K=(1,0) i L=(0,1)L=(0,1). Wynika stąd, że:A) a=−1a=−1 i b=1b=1B) a=1a=1 i b=−1b=−1

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz