Nierówność 13−12x<16 jest równoważna nierówności: A) x>13B) x<13

Nierówność 13−12x<1613−12x<16 jest równoważna nierówności:A) x>13x>13B) x<13x<13

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz