Obserwowana w laboratorium populacja bakterii podwaja swoją liczebność co 20 minut. Początkowa liczba bakterii wynosiła K sztuk. Oznacza to, że po upływie n godzin liczebność populacji wyniesie: A) K⋅23n

Obserwowana w laboratorium populacja bakterii podwaja swoją liczebność co 2020 minut. Początkowa liczba bakterii wynosiła KK sztuk. Oznacza to, że po upływie nn godzin liczebność populacji wyniesie:A) K⋅23nK⋅23n

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz