Podstawą ostrosłupa ABCDE jest kwadrat, a spodek F wysokości EF ostrosłupa jest środkiem krawędzi AD (patrz rysunek). Ponadto wiadomo, że każda z dwóch dłuższych krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 125–√cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Podstawą ostrosłupa ABCDEABCDE jest kwadrat, a spodek FF wysokości EFEF ostrosłupa jest środkiem krawędzi ADAD (patrz rysunek). Ponadto wiadomo, że każda z dwóch dłuższych krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 125–√cm125cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz