...

W gospodarstwie ogrodniczym zapakowano 480 róż do pewnej liczby kartonów. Gdyby jednak do każdego kartonu włożono o 3 róże mniej, to do zapakowania tej samej ilości róż należałoby użyć o 8 kartonów więcej. Do ilu kartonów zapakowano pierwotnie róże i ile róż było w każdym kartonie?

W gospodarstwie ogrodniczym zapakowano 480480 róż do pewnej liczby kartonów. Gdyby jednak do każdego kartonu włożono o 33 róże mniej, to do zapakowania tej samej ilości róż należałoby użyć o 88 kartonów więcej. Do ilu kartonów zapakowano pierwotnie róże i ile róż było w każdym kartonie?

Zobacz!

Podstawą ostrosłupa ABCDE jest kwadrat, a spodek F wysokości EF ostrosłupa jest środkiem krawędzi AD (patrz rysunek). Ponadto wiadomo, że każda z dwóch dłuższych krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 125–√cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Podstawą ostrosłupa ABCDEABCDE jest kwadrat, a spodek FF wysokości EFEF ostrosłupa jest środkiem krawędzi ADAD (patrz rysunek). Ponadto wiadomo, że każda z dwóch dłuższych krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 125–√cm125cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz!

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy r=−4. Jeśli pierwszą i drugą liczbę powiększymy o 3, a trzecią powiększymy o 4, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz liczby tworzące ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny.

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy r=−4r=−4. Jeśli pierwszą i drugą liczbę powiększymy o 33, a trzecią powiększymy o 44, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz liczby tworzące ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny.

Zobacz!

Rzucono 10 razy standardową sześcienną kostką do gry. Średnia arytmetyczna liczb oczek uzyskanych w pierwszych 6 rzutach była równa 3,5, a średnia arytmetyczna liczb oczek uzyskanych w kolejnych 4 rzutach to 4,5. Średnia arytmetyczna liczb oczek w 10 rzutach wynosi: A) 4,1B) 4,0

Rzucono 1010 razy standardową sześcienną kostką do gry. Średnia arytmetyczna liczb oczek uzyskanych w pierwszych 66 rzutach była równa 3,53,5, a średnia arytmetyczna liczb oczek uzyskanych w kolejnych 44 rzutach to 4,54,5. Średnia arytmetyczna liczb oczek w 1010 rzutach wynosi:A) 4,14,1B) 4,04,0

Zobacz!

Trzycyfrowy kod aktywacyjny bramy wejściowej ma następującą postać: litera, cyfra, litera. Litera jest wybierana spośród 24 liter alfabetu i może się w kodzie powtarzać, a cyfra jest dowolna. Ile różnych kodów można w ten sposób utworzyć? A) 58B) 480

Trzycyfrowy kod aktywacyjny bramy wejściowej ma następującą postać: litera, cyfra, litera. Litera jest wybierana spośród 2424 liter alfabetu i może się w kodzie powtarzać, a cyfra jest dowolna. Ile różnych kodów można w ten sposób utworzyć?A) 5858B) 480480

Zobacz!