...

Pole trapezu, jest równe 20cm2, a odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 4cm. Wysokość tego trapezu jest równa: A) 5cmB) 10cmC) 2,5cm

Pole trapezu, jest równe 20cm220cm2, a odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 4cm4cm. Wysokość tego trapezu jest równa:A) 5cm5cmB) 10cm10cmC) 2,5cm2,5cm

Zobacz!

Dodaj komentarz