...

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym AC=BC poprowadzono dwusieczne kątów ABC i ACB. Dwusieczne te przecięły się w punkcie O (patrz rysunek).

W trójkącie równoramiennym ABCABC, w którym AC=BCAC=BC poprowadzono dwusieczne kątów ABCABC i ACBACB. Dwusieczne te przecięły się w punkcie OO (patrz rysunek).

Zobacz!

Dodaj komentarz