Stosunek obwodów dwóch sześciokątów foremnych wynosi 34 a długość boku większego z nich jest równa 12cm. Mniejszy sześciokąt foremny ma bok długości: A) 27cmB) 48cm

 Stosunek obwodów dwóch sześciokątów foremnych wynosi 3434 a długość boku większego z nich jest równa 12cm12cm. Mniejszy sześciokąt foremny ma bok długości:A) 27cm27cmB) 48cm48cm

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz